Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    turmalinit
Článek
    Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
    Kasiterit z Kovářové
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika