Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tvorba komplexů
Článek
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů