Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uhelná sloj
Článek
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    Active ultrasound in geological research in Kladno
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe)
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Biostratigraphy and Palaeoenvironment of the marly marine transgression of Weissenbachalm Lower Gosau-Subgroup (Upper Turonian-Lower Santonian Grabenbach-Formation, Northern Calcareous Alps, Styria)
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Campanian Grünbach Flora of Grünbach Flora of Lower Austria: preliminary floristics and palaeoclimatology
    The Campanian Grünbach Flora of Lower Austria: palaeoecological interpretations
    Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
    Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Chodby pod Landekem
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    The coal-bearing Carboniferous on the eastern margin of the Bohemian Massif
    Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Czech Republic and Slovak Republic
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Distribution of detrital "tongues" in the Main Seams of the North Bohemian Basin and their application to stratigraphic subdivision of the Main Seam
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Důlní indukované seizmické děje
    Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Fazies und Biostratigraphie der Weissenbachalm-Gosau bei Bad Aussee - Vorläufige Ergebnisse. 3. Österreichisches Sedimentologen - Treffen Seewalchen am Attersee; 14. November 1998
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)
    Die Flora von Parschlug (Steiermark, Österreich) - subtropisch subhumide Vegetationsverhältnisse im Grenzbereich Unter/Mittel-Miozän
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologický model
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian region of southern Poland
    Geophysical log stratotype in the Mšeno-Roudnice Basin
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Hartite from Bílina
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Implementation of the Seismic Subroutine Packages MODEL and CRT to UNIX Operating System
    Injektáže v hornictví
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    The Intra-Sudetic Basin - a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late - to Post-Orogenic Tectonic Setting
    Intraformační brekcie na VMG v Bílině
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Karpologický výzkum maďarského panonu s.l.
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    The Late Carboniferous and Permian: Aquatic vertebrate zonation in southern Spain and German basins
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    Mining tremor activity in the area of the mine Kladno II-Mayrau after ending of mining
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Palaeobotany and palynology of the Háje Horizon (Autunian) in the Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Palaeoenvironments of the Upper Radnice and Lower Lubná seams in the Kladno coalfield (Kladno-Rakovník Basin, Lower Bolsovian)
    Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Palynological data as an evidence for marginal facies in West Bohemian Tertiary
    Peat-forming plant assemblages conserved in volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Phreatomagmatic Structures in the Northern Environs of the Ohře Rift (Saxony)
    Plant assemblages from the hanging wall sequence of the opencast mine Oberdorf N Voitsberg, Styria (Austria, Early Miocene, Ottnangian)
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Preschen bei Bilin - Florenwechsel im Tertiär
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Re-examination of the genus Omphalophloios White, 1898 from the Upper Silesian Coal Basin
    A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii (Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada)
    Reflection ray tracing in lignite seam model
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Response of a fluvial Depositional System to Unequal Compaction of Underlying Peat (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Review of the late Westphalian-early Stephanian macrofloras of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    Taphonomy and characteristic of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němejc from volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tectonics and Paleotopography as the Main Controls on Drainage Pattern and Architecture of the Radnice Member in the Kladno-Rakovník Basin (Westphalian, Carboniferous)
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Temperature Paleogradient Estimations in the Central Bohemian Basin
    Tenchovia bulgariaensis gen. et sp.nov. from the Pennsylvanian of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Two contrasting single-aged peat-forming plant assemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash bed, Czech Republic
    Type analysis mining induced tremors
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Über Lyginopteridaceen-Achsen aus dem Namur A von Ostrava (Ostrau), CSSR
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhlí na Svalbardu
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont in der Lausitz. Teil IV: Fundstellen und Paläobiologie
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements)
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zavátá minulost Mostecka
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken