Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uhlík organický
Článek
    13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Black Shales and Sapropels
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Late Pleistocene Climatic Variations in Siberia Based on Loess-Palaeosol Records
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lithological and metamorphic development of anoxic environment in the geological history of the Bohemian Massif
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Photochemical release of metal species in stream waters
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Refractory organic carbon in C-depleted arable soils, as studied by 13C NMR spectroscopy and carbohydrate analysis
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Sea-level changes and geochemical anomalies across the Cenomanian-Turonian boundary: Pecínov quarry, Bohemia
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings