Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ukládání
Článek
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Foreword
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?