Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ultrabazika
Článek
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints
    Alpine deformational history of the Internal Albanides (Mesozoic and Early Paleogene)
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
    Anizotropija i tekstura olivinosoderžaščich mantijnych porod pri vysokich davlenijach
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
    Basic and Ultrabasic Rocks at the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Along the Central Bohemian Fault
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    The Bohemian Massif and the NW Himalaya
    Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe)
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Chromit z Camaguey (Kuba)
    Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
    Comparison between Two Distant Mesozoic Ophiolites : Bódva Valley Incomplete Ophiolite (Hungary) and Miraflores Ophiolite (Cuba)
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite interferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia
    Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Distribution of heavy minerals in stream sediments of the Mariánské Lázně complex
    Eclogites with a short-lived granulite facies overprint in the Moldanubian Zone, Czech Republic: petrology, geochemistry and diffusion modelling of garnet zoning
    Epidote in Mafic Rocks of the Sobotín (Zöptau) Massif (Czech Republic)
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Fold and shear structures of the southeastern Moldanubicum (Czechoslovakia)
    Garnet-bearing ultramafic rocks from the Erzgebirge, and their relation to other settings in the Bohemian Massif
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    The geochemical investigation of the Mariánské Lázně complex (Western Bohemia)
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemie und Petrologie von zwei basischen Intrusionen im Intrusivkomplex von Neukirchen-Kdyně (Bayerischer Teil)
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geotectonic position of granulitic complex in South Bohemia (The Bohemian Massif)
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem)
    Igneous Activity. Western Sudetes (Lugicum)
    Jihočeské opály
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Laboratoř silikátové chemie
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif
    Melting in high-P region - case of Bohemian granulites
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Michenerite PdBiTe and froodite PdBi2 from the Cu-Ni mineralization in the Ransko massif, Czech Republic
    Mineralogy of chromitites from three ultramafic massifs in Macedonia
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Moldanubian region
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    A new lamprophyre species from the Klunst quarry (Ebersbach, Lusatia, Germany) - geochemical and petrological implications
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    Oceanic Crust relics in the continental lithosphere of Czechoslovakia
    Paläozoische Hochdruck- und Ultrahochdruck-Metamorphite in Mitteleuropa und ihre Beziehungen zur variszischen Orogenese
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu
    Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif
    Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika
    The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
    Petrology of Late Cretaceous ultramafic lamrophyres in the Lausitz-Massiv (Germany)
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
    Phase diagrams for peridotites and pyroxenites, with implications to garnet-bearing ultramafic rocks from the Bohemian Massif
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Principle views on the genesis of astroblemes and related mineralizations
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
    Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Serpentine-group minerals in ultrabazic rocks of the Brno massif (the Bohemian Massif) metabasite zone
    Sm-Nd garnet ages and cooling history of high-temperature peridotite massifs and high-pressure granulites from lower Austria
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Sr Isotopic Composition of Mantle Peridotite Xenoliths from the Erzgebirge: Evidence for Ancient Mantle Metasomatism?
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    The treatment of the geochemical data from the Mariánské Lázně complex (W.Bohemia)
    Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria)
    Ultrabasite von SE-Rand der Gabbro-Amphibolit Masse (GAM) - Metamorphose und Deformation
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
    Ultrasonic Investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Uralské rubíny
    The Variscan lower continental crust: evidence for crustal delamination from geochemical and petrological investigations
    Variscan Sm-Nd ages for the high-pressure metamorphism in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Lower Austria
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Želešice - abandoned quarry