Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uplift
Článek
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    CHIME dating of detrital monazites from Namurian Poruba Beds and Stephanian Kwaczala Arkose (Upper Silesia Coal Basin, Poland)
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Late Cretaceous Basin inversion at the northern border of the Bohemian Massif
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Spaltspurenuntersuchungen zur postvarizischen [i.e. postvariszischen] thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
    The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    U-Pb zircon isotopic evidence for mid-Devonian migmatite formation in the Góry Sowie domain of the Bohemian Massif, Sudeten Mountains, SW Poland
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany