Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vědecké ocenění
Článek
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Albert Maucher Award to David Dolejš
    Chattiaspis? budili: a new Dalmanitidae species from Marocco; Upper Ordovician (Lower Katian)
    Česká geologická služba
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Leopold-von-Buch-Plakette awarded to Dr. Stanislav Vrána
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Tillfried Cernajsek
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012