Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vědy o Zemi
Článek
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    2. sjezd České geologické společnosti
    The 5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava - Krušné Hory, April 12-15, 2000
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    160 let od narození Františka Šafránka
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Arnoštovi k osmdesátinám
    August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld
    Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Część 1
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881). Beitrag zu seiner Biographie.
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    Cultivating geoethical responsibility to future generations
    Česká geologická společnost
    Česká společnost antropologická
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Databáze v geovědách
    Developing geoethics as a new discipline
    The development of geoethics
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Dvakrát INHIGEO 1998
    Dynamic geoinformatic models
    Exploration Boreholes
    Fraktály v geofyzice
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Gastropods
    Geoethical decision making and responsibility
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Globální klimatická změna
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Goethe-Zeit - Zur Entwicklung der Erdwissenschaften im Bildungsprozess des österreichischen Bürgertums
    Hierarchy and periodicity of ruptures in the Earth's crust (Model of PER systems)
    The hypothesis on the Earth´s expansion in the light of space geodesy results
    IGCP regional meetings
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Introductory remarks
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Krajiny Václava Cílka
    Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth
    List of publications by Milan Burša
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Mineral deposits as ethical category
    Minerals Reserves
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    National report of the Czech Republic
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Oheň versus voda
    On the research into figure and dynamics of the Earth, Moon, and planets
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 2., Historical images of world volcanoes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. Historical images of world earthquakes
    Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Professor Milan Burša octogenarian
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Resonant period of free core nutation - its observed changes and excitations
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Služby ČGS v 21.století
    Souhrnná bibliografie sborníku GVMS za léta 1993-97
    Speciální problémy analýzy geodat
    Spirituality, leadership and geoethics
    Stability of period and quality factor of free core nutation
    The Study of Environmental Hazards in Extreme Environments as a Frontier for Physical Geography
    UNESCO's MAB and prospects of cooperation with IGCP
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Úvodem
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zpráva o činnosti za rok 1997