Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    valoun
Článek
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Bericht 2000 über die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blättern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Coal clasts in the South Wales (UK) and central Bohemian basins (Czech Republic) : implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Entwicklung des Thayatales im Nationalpark Podyjí (Tscheshische Republik) aufgrund der Morphographie und Schotteranalyse
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Nález celestinu na Moravě
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet
    New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov)
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Results and interpretation of the strain analysis of the Culmian conglomerates in the quarry near Hostěradice
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Shape of fluvial pebbles in surface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Upper Jurassic-lowermost Cretaceous benthic algae from Tethys and the European platform: a case study from Poland
    An Upper Triassic limestone pebble with "Spirigera" deslongchampsi Suess from the southern part of the Western Carpathians, southern Slovakia
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)