Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vazba chemická
Článek
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu