Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vegetace
Článek
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Carbon Mineralisation in European Forest Soils
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Climatic oscillations versus environmental changes in the interpretation of Tertiary plant assemblages
    Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Development of the mountain vegetation of the Hruby Jesenik Mts during Holocene: palaeoecological study of the Rejviz bog
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Development of vegetation in the Labe river floodplain
    Dissolved Load of a Central Himalayan Forest Headwater in an Experimental Catchment, India
    Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., southern Siberia
    Do extant nearest relatives of thermophile European Cenozoic plant elements reliably reflect climatic signal?
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    Early land plant developments: Global progress and Indian priorities
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
    Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin (Czech Republic)
    Early Oligocene flora of Seifhennersdorf (Saxony)
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Effect of altitude and tree species on 34S of deposited sulfur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Ekologický nivní fenomén
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity - A global perspective
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Eur-American Floristic Similarities through the Cenophytic: Introduction
    The European pollen database: mapping European vegetation change
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic)
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)
    Forest flora and vegetation of the European early Palaeogene - a review
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geomorfologie
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Interactions Between the Carbon and Nitrogen Cycles and the Role of Biodiversity: A Synopsis of a Study Along a North-South Transect Through Europe
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    K charakteristice niv brdských toků
    K některým otázkám Václava Štefana
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Komořanské jezero Lake
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Krkonošský národní park
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Kyselé deště stále s námi
    Kyselost rašelinišť na Šumavě
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Miocene (Pannonian) vegetation from Vienna and Danube basins (Czech and Slovak Republics)
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7-4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    Lead and its isotopic analysis in bark pocket as anthropogenic indicator of atmospheric inputs to landscape
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Magnetic anomalies on the tree trunks
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Mid-latitude Palaeogene floras of Eurasia bound to volcanic settings and palaeoclimatic events - experience obtained from the Far East of Russia (Sikhote-Alin´) and Central Europe (Bohemian Massif)
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Národní park České Švýcarsko
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction
    New fossil floras from Neogene deposits in the Bełchatów Lignite Mine
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová zvláště chráněná území
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Ökostratigraphische Bioevents im Grenzbereich Stephanium/Autunium (höchstes Karbon) des Saar-Nahe-Beckens (SW-Deutschland) und benachbarter Gebiete
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    The Oligocene volcanic flora of Kunratice near Litoměřice, České středohoří Volcanic Complex (Czech Republic) - a review
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Overview of the Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin, Czech Republic
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Pannonian vegetation from the northern part of Vienna Basin
    Pedologie
    Pedology
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Sessenheim-Auenheim floristic complex (Alsace, France)
    Po stopách skrytých refugií
    Pokryvné útvary a půdy
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    Primární bezlesí na Šumavě
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Přitahuje vegetace vodu?
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Půdy Brd a měkkýši
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Reconstruction of a Czech Early Miocene vegetation
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Review of the Late Miocene flora of Vegora, western Macedonia, Greece
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace vápencových lomů
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Soil Nitrogen Turnover : Mineralisation, Nitrification and Denitrification in European Forest Soils
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur isotope inventories of atmospheric deposition, spruce forest floor and living Sphagnum along a NW-SE transect across Europe
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia)
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe
    Tertiary vegetation of Europe and its dynamics and climatic signal - new approaches in botany of the past
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Tracing shifts in dispersal syndromes: fruit ecology in modern vegetation and Paleogene/Neogene plant assemblages
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Two contrasting single-aged peat-forming plant assemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash bed, Czech Republic
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Usazené srážky na Šumavě
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vegetation development in the western part of the Giant Mts. during the Holocene (Pančavské rašeliniště mire - palaeoecological research)
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vegetation of the European Eocene - state-of-the art
    Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years
    Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Významné krajinné prvky
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Z historie koněpruské oblasti
    Za našimi nejmladšími sopkami
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zum Gedenken an Franz Firbas (1902-1964) anlässlich seines 100. Geburtstages
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens