Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vlastnosti fyzikální
Článek
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Crystal-Chemical Characterization and Properties of Bohemian and Moravian Tektites
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    České olivíny a jejich šperkové využití
    Department of Geotechnics
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Digital seismic station Klokočov in North Moravia
    Drahé kameny v technické praxi
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Formation of tabular plutons - results and implications of centrifuge modelling
    Formy a modifikace uhlíku
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
    Fyzikální představy o příčinách a vzniku zemětřesení
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Geology of the moldavite-bearing sediments in Central Europe
    Geophysical Characteristics of the Roztoky Volcanic Centre, The České Středohoří Mts., Bohemia
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems
    The importance of Corrosion Studies of Natural Glasses for Predicting Durability of Radioactive Waste Glass in a Geologic Environment
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Kolik váží Dědek?
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Limnologická studie Čertova jezera
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Magnetovec - kámen tajemný
    Measurement of thermal deformations of rock
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Methodological Instructions for Mercury Porosimetry of Clastic Sedimentary Rocks
    Metody separace monominerálních frakcí
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Moldavites: a review
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nanocomposites conducting polyaniline/clay
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk
    North Bohemian foundry bentonites
    Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Numerical analysis of time series obtained by rock-slope monitoring
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Ohlédnutí půdního fyzika
    Opály v západním okolí Třebíče
    Opracování monokrystalů
    Osobitosti spraší Búčskych terás
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrology in Relation to Physical-Mechanical Properties of Building and Ornamental Stones
    Petrophysical properties and origin of oriented porosity in eclogites with different microstructure
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Physical properties and natural radioactivity of granites of the Rozvadov massif
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Post-collisional granite generation and HT-LP metamorphism by radiogenic heating: the Variscan South Bohemian Batholith
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Pyroxeny a amfiboly
    Rašeliništní jezera Česka
    Regional seismic array in Central Bohemia
    The Reingers Magnetic Anomaly in the Central Moldanubian Pluton (Southern Bohemia-Lower Austria)
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Spinely
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Study of sorption and diffusion processes in natural bentonites
    Subsurface temperature measurements and terrestrial heat flow estimates in the Aswan region, Egypt
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Tektite Glasses from Lusatia (Lausitz), Germany
    Turmalín - drahý kámen přitahující popel
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    The Use of Convergency for Estimating the Correction of Penetrating Seismic Waves
    The Variscan lower continental crust: evidence for crustal delamination from geochemical and petrological investigations
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Vzácný nález u Slavic
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zvláštnosti vltavínu