Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vlastnosti fyzikálně-chemické
Článek
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Antropogenní jezera Česka
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Fyzikální geochemie v současné geochemii
    Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Nové nálezy vltavínů u Horusic
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
    Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Reduction of structural iron in smectites by microorganisms
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Voltammetric Study of Clay Minerals Properties
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Zlato trošku jinak
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken