Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vlastnosti optické
Článek
    Acháty z Mongolského Altaje
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Aragonit z Braňan
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    "Český granát" z Korutan
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Kalcit v Českém středohoří
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogy and geochemistry od submarine massive sulphides from the East Pacific Rise area
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály z lomu od Ševětína
    Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Optoakustická spektra minerálů v ultrafialové a viditelné oblasti
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatity Vlastějovic
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Prachovické kalcity
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Skrytá krása černého turmalínu
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Syntetický smaragd
    Turmalíny
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Určovací metody
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vliv některých druhů záření na barvu nerostů
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů
    Za minerály do portugalské Panasqueiry