Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vlastnosti termochemické
Článek
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Thermodynamic properties of uvarovite garnet (Ca3Cr2Si3O12)
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin