Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vnitrosudetská pánev
Článek
    The adpression medullosan prepollen-producing organs, their prepollen and cuticles (Westphalian, Intrasudetic Basin, Czech Republic)
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Carboniferous alethopterids of the Karviná and Žacléř Formations (Czech Republic)
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Complementary data on the palynostratigraphy of the Carboniferous succession of SW Poland
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Deposits of high-density turbidity currents on fan-delta slopes: an example from the upper Visean Szczawno Formation, Intrasudetic Basin, Poland
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    First Paleozoic Zoophycos trace fossils from the Sudetes (the Bardo Unit)
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Fossil wood record of the Krkonose-piedmont and the Intra Sudetic Basins with respect to its systematical affinity
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
    The Hercynian molasse and younger deposits in the Intra-Sudetic Depression, SW Poland : studies in Geology of the Sudetes
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy"
    Ichnofabrics of the Upper Cretaceous fine-grained rocks from the Stołowe Mountains (Sudetes, SW Poland)
    The Intra-Sudetic Basin - a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late - to Post-Orogenic Tectonic Setting
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Leaves and Cuticles of the Genus Lesleya Lesquereux from the Czech Republic and from Illinois (U.S.A.)
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Local seismicity at the Hronov-Poříčí Fault (Eastern Bohemia)
    Lower Saxonian Alluvial Deposits: Trutnov Fm., Intra-Sudetic Basin, NE Bohemia
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Die mittlere Zusammensetzung variszischer Molassensandsteine Mitteleuropas
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Natural SnGeS3 from Radvanice near Trutnov (Czech Republic): its description, crystal structure refinement and solid solution with PbGeS3
    Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
    New Carboniferous insects from the limnic and paralic basins in the Czech Republic (Insecta: Palaeodictyoptera, Paoliida, Archaeorthoptera)
    New findings of Neuropteris cordata Brongniart with cuticles from the Stephanian of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji sródsudeckiej
    O nalezištích zkřemenělých kmenů araukaritových v Čechách, zvláště v Podkrkonoší
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    Oblique raindrop impacts
    Onchiodon (Eryopidae, Amphibia) aus dem Rotliegend des Innersudetischen Beckens (Boehmen)
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Oriented raindrop impressions; a tool for paleowind reconstructions
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian lyginopteridaleans in Variscan Euramerica
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian medullosaleans in Variscan Euramerica
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Palynology of the Bohemian part of the Intra-sudetic basin (Bashkirian-Kasimovian B), Czech Republic
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
    Results of two-years' seismo-hydrological monitoring in the area of the Hronov-Poříčí Fault Zone, Western Sudetes
    Revision of Cheliderpeton vranyi FRITSCH, 1877 (Amphibia, Temnospondyli) from the Lower Permian of Bohemia (Czech Republic)
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Skalní výchozy permských ryolitoidů v jihopolských vrchovinách Góry Krucze a Góry Suche
    Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements)
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Zničené význačné přírodní památky v Čechách
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)