Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    voda minerální
Článek
    Answer to Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in a search for thermal, mineral and mineralised waters and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by R.F. Holub, P.K. Smrz, published in Environmental Geology (2002) 41:984-985
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Carbon dioxide field in the West Bohemian Spring Region: Introductory results
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Conditions of the Rise and Hydrogeochemical Stability of Mineral Waters of the Levice Mineral Water Springs Line in the West Carpathians
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Einfluss seismischer Ereignisse auf die Isotopie von Quellgasen - erste Ergebnisse
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Entgasungsraten, Chemismus und Isotopenchemie der Quellgase des Vogtlandes und Nordböhmens
    First results of hydrogeochemical measurements in the Soos Area, Czech Republic
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas flux distribution in mineral springs and tectonic structure in the western Eger Rift
    G.C. Laube a geologie Karlovarska
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geochemie und Verteilung der Quellgase und tektonische Struktur des Eger-Rifts in der Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Isotopen- und hydrochemische Charakteristik der Mineralwasserprowinzen im Gebiet der Marianbad-Störungszone
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Isotopic investigations on mineral waters and gaseous exhalations from the Marienbad fault zone
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Karlovarské prameny
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Logging of special hydrogeological wells
    Mineral and Thermal Water Purification in Czechoslovakia: Strategy and Management. Abstracts. (2 sv.)
    Mineral water springs and the seismic activity within the Western Bohemian area
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    O málo známých minerálních vodách
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Origin of Mineral Springs in Central Europe, the Tradition of their Utilization
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Podzemí u Vřídla
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Radon behaviour in spring water of Bad Brambach (Vogtland, Germany) in the temporal vicinity of the 1992 Roermond earthquake, the Netherlands
    Radon cartography as tool of research examples from the Sudety Mts. area (SW Poland)
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Rare earth elements, yttrium and H, O, C, Sr, Nd and Pb isotope studies in mineral waters and corresponding rocks from NW-Bohemia, Czech Republic
    Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by B. Krcman and T. Vylita, published in Environmental Geology 40(6): 678-682
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Seismic exposition of the West Bohemia spa region
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Les sources carbogazeuses
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Uhličitá voda v Hranické propasti
    Uhličité vody v Československu
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)