Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vrása
Článek
    Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Application of structural succession to characterization of the Bohemian Forest tectonic domain and elucidation of geological history in the Central European Hercynides, western Czech Republic
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Constrictional folds - comparison between experimental results and natural examples from the Mariánské Lázně Complex (Bohemian Massif)
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Exhumation of HP granulite and crustal scale buckling of lower and middle crust interface
    Exhumation of lower crustal rocks during orogenesis on the example of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Fold and shear structures of the southeastern Moldanubicum (Czechoslovakia)
    Formation of sheath folds and reorientation of lineations in the western part of the Kutná Hora Crystalline Unit
    Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian region of southern Poland
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
    Metamorphic Zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Microstructures in Selected Folds of the Vrbno Group (Silesicum)
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Morphometric fold analysis and its geological implications
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    Simple method for fold shape estimation from compass data
    Some Aspects of the Barrandian Tectonics - Preliminary Results
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Tectonic of crenulation cleavage
    Tectonic transport directions in the Izera block (West Sudeten)
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tectonometamorphic Evolution of the Stronie Series near Javorník
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Tektonika střižných zón
    Variská orogeneze v sileziku
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Wärme ud Bewegung während der variszischen Orogenese in den moldanubischen Gneisen Ostbayerns. I.Deformation und Kinematik
    Zvrásněná tvář země