Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vrstevnatost
Článek
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry