Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vrt pozorovací
Článek
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
    Logging of special hydrogeological wells
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR