Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vulkán
Článek
    Brief information about hidden fault systems investigation at the Etna volcano vicinity
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry
    Earthquake Occurrence as a Tracer of Magmatic Activity under the Earth's Surface
    Geological interpretation of major regional units: Young alkaline volcanic rocks in the Western Part of the Czech Republic
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická interpretace seizmického obrazu proterozoika v podloží plzeňské pánve
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Impact of the eruption of Mount Pinatubo volcano on the local climate
    Islandské sopky a gejzíry : horká skvrna na středoatlantském hřbetu
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Komorní and Železná hůrka
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mount Erebus a Milešovka
    Nejbohatší typové lokality světa
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří
    Petrographic and geochemical studies on the Komorní Hůrka scoria cone, Cheb basin, Czech Republic
    Petrologie a vulkanologie Kozákova
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 2., Historical images of world volcanoes
    Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Príhnúkagígur - cesta do "středu Země"
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Rezervace Chorgo - učebnice vulkanické činnosti
    Scenario of the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Sopečnou krajinou Kapverdských ostrovů : souostroví "čertových zdí"
    Source region of volcanism and seismicity pattern beneath Central American volcanoes
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Upper Wenlock miospores and cryptospores derived from a Silurian volcanic island in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Volcanology of the Doupov Mts. area
    Vulkanická aktivita v Kostarice
    Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente
    Vulkanologie okolí Jičína (03-43 Jičín)
    Vulkány na Kamčatce : poloostrov s největším počtem sopek na světě
    Wau en Namus - černá oáza v centru Sahary
    Wau en Namus, sopka v poušti
    Yellowstone - časovaná bomba
    Způsobil výbuch Théry zánik mínojské civilizace?