Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vulkanity Českého středohoří
Článek
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    AMS Fabric of Acid Alkaline Volcanics and Implications to Flow Mechanisns and Emplacement Mode: Examples from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Měrunic
    Archaeotriton basalticus (V. Meyer, 1859)(Urodela, Salamandridae) aus dem Unteroligozän von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen)
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Aulacoseira hibschii (Reichelt) Houk comb. nov. (Bacillariophyceae, Centrales) from the type locality in Varnsdorf (Czech Republic)
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bibliography of Hibschite, a Hydrogarnet of Grossular Type
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Camptonites and monchiquites in Central Europe
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Charakterisierung von Chabasiten des Böhmischen Mittelgebirges
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Chemistry of cowlesite from Žežice, Bohemia
    Climatic oscillations versus environmental changes in the interpretation of Tertiary plant assemblages
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    České Švýcarsko
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Early Oligocene flora of Seifhennersdorf (Saxony)
    Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany)
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
    Faulted margins of the Eger Graben - contrasting histories
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Die Flora von Bechlejovice bei Děčín : eine oligozäne vulkanische Flora und ihre Stellung im Florenkomplex Haselbach-Valeč sensu Kvaček & Walther 2001
    Foreword
    The frog from Seifhennersdorf
    Geochemical and isotope characteristics of representative carbonates in young alkaline volcanites from northern Bohemia
    Geochemically anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geology of the Ohře Rift region
    Geophysical Characteristics of the Roztoky Volcanic Centre, The České Středohoří Mts., Bohemia
    Geophysical investigastion of volcanic centre in NW Bohemia
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    In situ pollen of Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger (Betulales: Betulaceae) from the Oligocene of Bechlejovice, Czech Republic
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Iron-rich beidellite from Stebno (Czechoslovakia)
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    K mineralogii Českého středohoří
    Kalcit v Českém středohoří
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Kučlín near Bílina
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Late Eocene landscape, ecosystems and climate in northern Bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    North Bohemian foundry bentonites
    Note complémentaire sur ľichthyofaune oligocene de Seifhennersdorf (Saxe, Allemagne) et de Varnsdorf, Kundratice, Lbín, Skalice, Knížecí, etc. (Boheme, République tcheque) : pour Ortwin Schultz, a ľ occasion de son 65e anniversaire
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    The Oligocene volcanic flora of Kunratice near Litoměřice, České středohoří Volcanic Complex (Czech Republic) - a review
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    On the effect of lava viscosity on the magnetic fabric intensity in alkaline volcanic rocks
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phonolitic and trachytic rocks in the České středohoří Mts., North Bohemia : petrology and geochemistry
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Preface [Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems]
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    Revision of the cyprinids from the Early Oligocene of the České středohoří Mountains, and the phylogenetic relationships of Protothymallus LAUBE, 1901 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae)
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    Rýdeč
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Sea bass fish Morone sp. (Teleostei) from the north Bohemian Paleogene (Tertiary, Czech Republic)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    The source of Cenozoic volcanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tectonosedimentary Evolution of N Bohemia Based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Paleozoic Strata: Preliminary Results
    Die Teriärflora von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen)
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Two contrasting alkaline volcanic series in North Bohemia
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Valkeřice-Merboltice : uhelná štola
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Zavátá minulost Mostecka
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech
    Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří