Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vulkanologie
Článek
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Bibliografie Petra Jakeše
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    The Doupov volcano-genetic aspects
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Evolution of the oligocene Doupov volcanic complex, NW Bohemia
    Expedice EKO - Kamčatka 1990
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
    Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    The Intra-Sudetic Basin - a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late - to Post-Orogenic Tectonic Setting
    Italské sopky : Ve střední Evropě sopečné riziko nehrozí
    K problému "sonnenbrandu"
    Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Late-Variscan crustal evolution and related tin-tungsten mineralization in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Erzgebirge)
    Lithostratigraphy of the Quaternary tephra, area of Managua, Nicaragua
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
    Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Mount Erebus a Milešovka
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
    Paleogeographic reconstruction of the Podhorní vrch Hill volcano, Western Bohemia
    Petrographische und geochemische Untersuchungen am Schlackenkegel des Komorní hurka im Egerbecken (Westböhmen, Tschechische Republik)
    Petrologie a vulkanologie Kozákova
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 2., Historical images of world volcanoes
    Počítačová simulace sopečných výbuchů
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs- und Deformationsprozesse
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Sixty years since the fundamental work of J.E. Hibsch: Tectonic and volcanic development of the Ohře (Eger) rift
    Sopečné oblasti Nového Zélandu
    Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Succession of Lava Flows of Úhošť Hill in Relation to the History of Magma Reservoir
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Tephra Characteristics and Eruption Mechanics of the Komorní Hůrka Hill Scoria Cone, Cheb Basin,, Czech Republic
    Tertiary ignimbrites in Central America : volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
    Uloženiny pyroklastických vln
    V suterénu Vulkánovy dílny : podivuhodný svět sopečných jeskyní
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Volcanic geometries and stress history of the northern part of the Bohemian Massif
    Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador)
    Volcanological aspects of the Komorní and Železná hůrka cinder cones, Western Bohemia
    Volcanology of the Doupov Mts. area
    Volcanology of Železná and Komorní hůrka in Western Bohemia
    Vulkanická aktivita v Kostarice
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň)
    Vulkanologický ráj na Tenerife
    Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy)
    Vulkány na Kamčatce : poloostrov s největším počtem sopek na světě
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Wau en Namus, sopka v poušti
    Der Zelezna Hurka (Eisenbühl) - Zur Vulkanologie und Geochemie eines quartären Schlakken- und Lapillikegels am S'Rand des Egergrabens
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota