Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vzácné zeminy
Článek
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Age, geodynamic setting, and mantle enrichment processes of a K-rich intrusion from the Meissen massif (northern Bohemian massif) and implications for related occurrences from the mid-European Hercynian
    Age-related Contrasting Alkaline Volcanic Series in North Bohemia
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Alkaline and Ultramafic Carbonate Lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins, Czech Republic
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanite in Moldanubian amphibolites at Polnička (near Žďár n. S., western Moravia)
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    The Average Rare Earth Contents in the Barrandian Shales
    Be-Nb-Ta granitic pegmatites - a new type of rare element mineralization in the Western Carpathians
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    Bohemian leucogranulites and HP/HT anatexis
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    The chemical composition of REE-Y-Th-U-rich accessory minerals in peraluminous granites of the Erzgebirge-Fichtelgebirge region, Germany. Part II: Xenotime
    The chemical evolution of the Reitzenhain-Rotgneis-structure (Erzgebirge Mountains) based on rare earth element investigations
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chemistry of the Bohemian granitoids : geotectonic and metallogenic implications
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Coffinit známý i neznámý
    Combined Acid Digestion and Autoclave Decomposition of Granitic Rock Samples for Rare Earth Element Icp-MS Analysis
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Composition of monazite and xenotime from the Fichtelgebirge granites : an electron microprobe study
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Constraints on the Origin and the Genesis of Graphite-Bearing Rocks from the Variegated Sequence of the Bohemian Massif (Austria)
    Constraints on the origin of zonation of the granite complexes in the Fichtelgebirge (Germany and Czech Republic) : evidence from a gravity and geochemical study
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Cretaceous alkaline lamprophyres from northeastern Czech Republic: geochemistry and petrogenesis
    Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic
    Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Crystal chemistry of monazite and xenotime from Saxothuringian-Moldanubian metapelites, NE Bavaria, Germany
    Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian Massif
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Dead Sea Region: Fault-Controlled Chemistry of Cenozoic Volcanics
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Discriminant analysis of the moldavite data set
    Distribution of REE among Minerals in the Hercynian Post kinematic Granites of Westerzgebirge-Vogtland, GDR
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Distribution of REE in fenites and feldspathized rocks from the bore-hole H-28 in the Čistá ring structure (W.Bohemia)
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Diversity of rare earth deposits: the key example of China
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dyke swarm of highly evolved felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    ETR en mar-sedimentoj
    Evolution and geotectonic significance of high-pressure metarodingites in the Erzgebirge; Germany
    Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliciclastics of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evolution of two-mica granites in the South Bohemian batholith
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Formation and Evolution of High-Pressure Leucogranulites: Experimental Constrains and Unresolved Issues
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Garnet pyroxenite and eclogite in the Bohemian Massif: geochemical evidence for Variscan recycling of subducted lithosphere
    Garnet REE geochemistry - genetic code of high-grade rocks
    Garnet REE zoning - perspective record of granulite-forming processes
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geochemical and isotope characteristics of representative carbonates in young alkaline volcanites from northern Bohemia
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    The geochemical investigation of the Mariánské Lázně complex (Western Bohemia)
    Geochemical petrogenetic evidences of Lower and Upper Paleozoic rifting in the Polish Sudetes
    Geochemical signatures of Variscan eclogites from the Saxonian Erzgebirge, central Europe
    Geochemically anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemie der Granulite und Granatpyroxenite des Gfoehler Deckenkomplexes im Moldanubikum Niederoesterreichs (Waldviertel)
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie und Petrogenese der cadomischen und spätvariszischen Granitoide der Lausitz
    Geochemistry and 40 Ar-39 Ar geochronology of the mafic metavolcanics rocks from the Rýchory Mountains complex (west Sudetes, Bohemian Massif): palaeotectonic significance
    Geochemistry and geochronology of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry and Primary Tectonic Environment of the Amphibolites from the Český Krumlov Varied Group (Bohemian Massif, Moldanubicum)
    Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geochemistry of Early Paleozoic Volcanics of the Barrandian Basin (Bohemian Massif, Czech Republic): Implications for Paleotectonic Reconstructions
    Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    Geochemistry of the Late Devonian intermediate to acid metavolcanic rocks from the southern part of the Vrbno Group, the Jeseníky Mts. (Moravo-Silesian Belt, Bohemian Massif, Czech Republic): paleotectonic implications
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
    Geochemistry of volcanoclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep, Czech Republic
    Geochronology and geochemistry of eclogites from the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic: Implication for Variscan orogenesis
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archaean crust?
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    Granulites of the Bohemian Massif : a bag with two stories
    Haleniusite-(La) from the Bastnäs deposit, Västmanland, Sweden: a new REE oxyfluoride mineral species
    Hercynian silicic magmatism in the Erzgebirge and its metallogenesis
    High resolution stratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Gresten Klippenbelt (Austria)
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem)
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    An International Conference for the Advancement of Geochemistry. Extended Abstracts: A-K
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    Johan Gadolin
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Members of the philipsbornite-florencite and chernovite-xenotime solid solution series in metasomatic altered granites of the Zinnwald tin deposit (Erzgebirge, Germany)
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in Variscan nappe structure
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    Metallogenic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif (Krušné hory-Krásný les area)
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Middle/Late Cambrian intracontinental rifting in the central West Sudetes, NE Bohemian Massif (Czech Republic): geochemistry and petrogenesis of the bimodal metavolcanic rocks
    Mineral controls on the trace element and REE geochemistry of high-pressure leucogranulites from the Bohemian Massif
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
    Moldanubicum - A new province of P-rich rare metal granites
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic)
    New geochemical and geochronological data on the very-high-pressure garnetite from the Podolsko Complex, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dike from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia
    Ophiolite remnants at the eastern margin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution
    Origin of late Variscan granitoids from NE Bavaria, Germany, exemplified by REE and Nd isotope systematics
    Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    Origin of the neoidic fluorite mineralization in the Brno Massif, Czech Republic: cathodoluminescence, REE, fluid inclusion and stable isotope study
    Oxyfluorures de terres rares de la coupole granitique de Cínovec (Zinnwald), République tchéque
    Palaeozoic terrane amalgamation in Central Europe: a REE and Sm-Nd isotope study of the pre-Variscan basement, NE Bohemian Massif
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
    Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrogenesis of Variscan high-temperature Group A eclogites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Photoluminescence emission of rare earth elements in natural monazite and synthetic orthophosphates
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Procesy tavení a vysokotlaké granulity Českého masivu
    Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: a contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Rare earth elements as indicators of premetamorphic mineral composition of orthoamphibolites
    Rare earth elements, yttrium and H, O, C, Sr, Nd and Pb isotope studies in mineral waters and corresponding rocks from NW-Bohemia, Czech Republic
    Rare elements in Hercynian basic magmatic series and their tectonic and metallogenic importance at northern border of the Bohemian Massif
    Raspredelenije redkozemel'nych elementov v vertikal'nych razrezach redkometal'nych granitov Pograničnogo (Rossija) i Cinoveckogo (Čechija) massivov
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
    REE in fluorite from tin deposits in the Erzgebirge region implications for the origin of Eu-anomalies in Li-F granites
    REE in tektites
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
    REE zoning in garnet and leucogranulite formations
    Regional typology of zircon and relationship to Allanite/Monazite antagonism (on an example of Hercynian granitoids of Western Carpathians)
    Relation Between Volatile Components and Loss on Ignition as Applied to the Analysis of USGS Reference Devonian Ohio Shale SDO-1 and Rare Earth Element Analyses
    Repetition of early Paleozoic rocks in pressure related nappe units of the Erzgebirge
    Resorption, growth, solid state recrystallisation, and annealing of granulite facies zircon - a case study from the Central Erzgebirge, Bohemian Massif
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Sm/Nd and Rb/Sr isotopic investigations on fluorite mineralization of the Eastern Erzgebirge
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Some exotic mineral assemblages of West-Moravian pegmatites
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Subcontinental mantle geochemistry: evidence from spinel lherzolite xenoliths (Kozákov, Northern Bohemia)
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions form Markersbach, Erzgebirge, Germany: REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites
    A tectonic model for the Eastern Variscides: indications from a chemical study of amphibolites in the South-Eastern Bohemian Massif
    Tektite origin by hypervelocity asteroidal or cometary impact: Target rocks, source craters, and mechanisms
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Two-stage origin of the Hercynian volcanics in the Sudetes, SW Poland
    U-Pb ages of monazite from granitic pegmatites in the Moldanubian Zone and their geological implications
    U-Pb isotope geochronology and geochemical characteristics of the rocks from Voltuš area in the Rožmitál Block, Czech Republic
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Variation of mantle sources and magma generation in Tertiary to Quaternary lavas from the Eger Rift
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    The western Erzgebirge-Vogtland granites: implications to the Hercynian magmatism in the Erzgebirge-Fichtelgebirge anticlinorium
    Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins
    Whole-rock and mineral REE patterns: Providing a better insight into rock histories
    Whole-rock geochemistry and genesis of the granulites from the Gföhl Unit (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Austria and Czech Republic)
    Whole-rock geochemistry of felsic granulites from the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Austria and Czech Republic): petrogenetic implications
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Zircons and baddeleyites from differentiated meteorites - basaltic achondrites : Ion probe dating and REE systematics
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: an EMPA, XRD and LA-ICP-MS Study
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks