Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    whewellit
Článek
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Whewellit a jeho výskyty