Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    xenolit
Článek
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Basement peculiarities of the Neoidic Ohře rift in N-Bohemia as established from a Study of xenoliths and other geological evidence
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    A Cautionary Tale of Spinel Peridotite Thermobarometry: an Example from Xenoliths of Kozákov Volcano, Czech Republic
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history
    Collisional orogens and their related metallogeny - a preface
    Constancy and variability of mineralogical and geochemical features of spinel peridotite xenoliths from the Eger Rift
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite inferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite interferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Depletirovannaja sublitosfernaja mantija pod Bogemskim massivom i Pannonskim bassejnom: novyje dannyje po sostavu i izotopii gelija mantijnych ksenolitov i vměščajuščich bazaľtov i problema suščestvovanija mantijnych pljumov v Centraľnoj Evrope
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Four magmatic fabrics in the Tuolumne batholith, central Sierra Nevada, California (USA) : implications for interpreting fabric patterns in plutons and evolution of magma chambers in the upper crust
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemie komínové brekcie na Linhorce u Třebenic
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
    Geochemistry of volcanic pipe on Linhorka Hill near Třebenice
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Granulite Xenoliths from the Doupov Volcanic Complex Area - Petrology and Geochemistry
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Heterogeneity of Earth's Mantle below Bohemian Massif
    Heterogeneity of the Earth's mantle below the Bohemian Massif
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    High-pressure granulites: formation, recovery of peak conditions and implications for tectonics
    Humenský vrch Hill
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    Is stoping a volumetrically significant pluton emplacement process? : discussion
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Der Kruste/Mantel-Grenzbereich unter der Schwarmbebengebiet Vogtland/NW-Böhmen: Kombinierte seismische und petrologische Studien
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 7a, b
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers in northern Bohemia: composition and possible sources
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magnetic fabric and rheology of co-mingled magmas in the Nasavrky Plutonic Complex (E Bohemia): implications for intrusive strain regime and emplacement mechanism
    Mantle and crustal xenoliths from the quaternary volcano Železná Hůrka, Western Eger Rift
    Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif
    Metallogenic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif (Krušné hory-Krásný les area)
    Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Nachtrag zur LOSSEN-Ehrung: LOSSENs Beobachtungen an Xenolithen und Xenokristen der Unterkruste in Kersantiten des Mittelharzes - ein Beitrag zur Petrographiegeschichte
    The nature of the lower crust and litospheric upper mantle of Variscan Europe - evidence from xenoliths, granitoids and sediments
    A new natural LPO type of clipopyroxene: evidence from EBSD study of eclogite xenoliths from Kaapvaal craton, South Africa
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Ocellar Mafic Rocks of 1-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton)
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peridotite liquid trapped within foidite magma in the Železná hůrka quaternary volcano (Czech Republic)
    Peridotite xenoliths from Lutynia volcano (SW Poland) - the lithospheric mantle beneath NE part of the Bohemian Massif
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic
    Petrophysical properties and origin of oriented porosity in eclogites with different microstructure
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs- und Deformationsprozesse
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Review of petrographic and mineralogical evidence for fluid induced dehydration of the mafic lower crust: could there be a relationship between granitoids and granulite facies xenoliths in the Variscan Belt?
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves
    Saxothuringicum
    Sekaninaite from the Satzung granite (Erzgebirge, Germany): magmatic or xenolithic?
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Sr Isotopic Composition of Mantle Peridotite Xenoliths from the Erzgebirge: Evidence for Ancient Mantle Metasomatism?
    Sr isotopic evidence for ancient mantle metasomatism recorded in mantle peridotite xenoliths from the Erzgebirge
    Structures of the Earth´s crust and upper mantle beneath the Western Bohemian Massif derived from receiver functions
    Subcontinental mantle geochemistry: evidence from spinel lherzolite xenoliths (Kozákov, Northern Bohemia)
    Syn-tectonic Emplacement of Island-Arc Calc-Alkaline Magmas during Oblique Transpression: SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Tmavá uzavřenina ze sněžnických rul od Chrastic u Starého Města p.Králickým Sněžníkem
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
    Das "Underplatin-Modell", angewandt auf aktive Prozesse in der Unterkruste und im subkontinentalen Mantel unter dem westlichen Eger-Rift
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Upper-mantle xenoliths in melilitic rocks of the Osečná Complex, North Bohemia
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Valchov
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)