Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    západosudetská oblast
Článek
    3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    20 lat tektoniki plyt w Sudetach
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Collage tectonics in the northeasternmost part of the Variscan Belt: the Sudetes, Bohemian Massif
    Le comportement rhéologique a la limite des plaques pendant la collision varisque : exemple de la bordure NE du Massif de la Boheme
    Constancy and variability of mineralogical and geochemical features of spinel peridotite xenoliths from the Eger Rift
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Crustal structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study
    Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
    Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-Wave Velocity Patterns from Mylonitic Metagabbros deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Early Palaeozoic rift-related magmatism in Variscan Europe: fragmentation of the Armorican Terrane Assemblage
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    Ehrung für internationales Gemeinschaftswerk
    Evolution of granite landscapes in the Sudetes (Central Europe): some problems of interpretation
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    Excursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses; localities of their protoliths : Granodiorit-Granit-Komplex der Lužické hory
    Exhumation and metamorphism of an ultrahigh-grade terrane: geochronometric investigations of the Sudete Mountains (Bohemia), Poland and Czech Republic
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia : lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere
    General Remarks on Variscan Tectonics in the Sudetes Mts. and their Foreland
    Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
    Geochemical petrogenetic evidences of Lower and Upper Paleozoic rifting in the Polish Sudetes
    Geochemical Variability of the Kłodzko-Złoty Stok Massif: Possible Role of Multiple Mafic End-Members of Hybrid Granitoids
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
    Geodynamic Evolution
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geodynamic regime of the Sudetes as interpreted from contrasting palaeoenvironmental indicators, Lower Permian and Upper Cretaceous
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    The geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without cenozoic sediments), 1:100 000 - an example of German-Czech-Polish cooperation
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    Granitoid-Typen in postkinematischen Granitoidplutonen: Abbilder von autonomen Intrusionsschüben - Beispiele vom Nordrand des Böhmischen Massivs (Erzgebirge - Harz - Flechtinger Scholle - Lausitz)
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Gravity measurements in the Geodynamic Network Sudety
    Igneous Activity. Western Sudetes (Lugicum)
    Important geosites of the Polish Sudetes
    Introduction. Western Sudetes (Lugicum)
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    The Izera-Karkonosze Block and its tectonic development (Sudetes, Poland)
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    Kadomskie podloże Luzyc
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Linograptid "interregnum" and its geochemical signature at the S/D boundary in the Bardo Mts. (Sudetes, SW Poland)
    Lithology and tectonics of the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes - Recent State of Knowledge : studies in Geology of the Sudetes
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Lugicum
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Metabasites in the Klodzko metamorphic unit (Sudetes, Poland)
    Metallogenesis. Western Sudetes (Lugicum)
    Metamorphic Evolution. Western Sudetes (Lugicum)
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Microstructures, Deformation Mechanisms and Rheology of Metagabbros Deformed in Different Thermal Gradients
    Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland)
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Multi-Stage Variscan Evolution of the Central Sudetes - Structural Evidence from the Klodzko Metamorphic Unit
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    Die neue Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 und das digitale Höhenmodell - Unterstützung bei tektonischen Untersuchungen in der Lausitz
    New Devonian occurrences in the Ještěd Mts., North Bohemia
    New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
    New U-Pb monazite and zircon data from the Sudetes Mountains in SW Poland: evidence for a single-cycle Variscan orogeny
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
    On some controversies about the geology of the West Sudetes
    Osady czwartorzedowe jaskini
    The Palaeozoic of the Ještěd Mountains
    Palaeozoic orogeneses in the Sudetes: a geodynamic model
    Paleozoic orogenesis in the Sudetes (NE part of the Bohemian Massif)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Pb-Pb and U-Pb zircon ages for orthogneisses from Eastern Bohemia: further evidence for a major Cambro-Ordovician magmatic event
    Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu
    Petrologie a vulkanologie Kozákova
    Petrology of amphibolites of the Polish part of the Staré Město Zone
    Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše?
    Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w łatach 1990-2003
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 1: Palisadia wagneri n.gen.n.sp. - erste Makroalge aus dem Präkambrium Deutschlands
    Preliminary Data on the AMS Fabric in Crystalline Rocks from the West/East Sudetes Contact Zone in the Fore-Sudetic Block - Structural Implications
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Problem hercynidów i waryscidów w Sudetach
    Profesor Kazimierz Smulikowski - zycie i dzialalnosc
    Proterozoic and Palaeozoic crustal components across the East/Central Sudetes boundary at the eastern margin of the Bohemian Massif: new U/Pb and Pb/Pb single zircon ages from the eastern Fore-Sudetic block (SW Poland)
    Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Radon cartography as tool of research examples from the Sudety Mts. area (SW Poland)
    Recent crustal mobility of the Upper Nysa Klodzka Graben, SW Poland
    Recent crustal movements in Late Tertiary tectonic zones of the Sudetes and Northern Sudetic Foreland, SW Poland
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    A Record of Oceanic and Continental Stages in Evolution of the Sudetic Ophiolites - New Evidence from Stable Isotope Composition of Silicate Minerals
    Regional geodynamic network "West Sudeten" a westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Review of geochemical variation in Lower Palaeozoic metabasites from the NE Bohemia Massif: intracratonic rifting and plumeridge interaction
    Review of Nd isotopic data and xenocrystic and detrital zircon ages from the pre-Variscan basement in the eastern Bohemian Massif: speculations on palinspastic reconstructions
    A review of Rb-Sr isotope patterns in the Carboniferous granitoids of the Sudetes in SW Poland
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Rola wielkoskalowych przemieszczen przesuwczych w uksztaltowaniu waryscyjskej struktury Sudetów
    Role of Cambro-Ordovician rifting in Variscan collision at the NE margin of the Bohemian Massif
    The Role of Relative Observations in Multisegment Geodynamic Research System in Sudeten
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Saxothuringian zone in Germany and Poland: difference and common features
    The Saxothuringian/Moravosilesian Boundary Duplex Structure in the Fore-Sudetic Block
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Strzelin gneiss, SW Poland: evidence for a Neoproterozoic thermal event in the Fore-Sudetic Block, Central European Variscides
    SHRIMP zircon ages from gneisses help locate the West-East Sudetes boundary (NE Bohemian Massif, SW Poland)
    SHRIMP Zircon Geochronology of the Neoproterozoic Strzelin Gneiss: Evidence for the Moravo-Silesian zone Affinity of the Strzelin Massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland
    Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše and Orlice-Sněžník Complex)
    Sodowo-wapniowe amfibole w ĺupku albitowo-amfibolowym z Ciechanowic (Sudety zachodnie)
    Spaltspurenuntersuchungen zur postvarizischen [i.e. postvariszischen] thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Spory o podzial geologiczny Sudetów
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif
    Stratigraphy. Western Sudetes (Lugicum)
    Structure. Western Sudetes (Lugicum)
    Struktury póznych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy
    SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv
    The Sudetes as a domain of Variscan strike-slip tectonics
    The Sudetes as a Palaeozoic orogen in central Europe
    The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně]
    The Sudetic marginal fault, SW Poland: a reactivated sinistral-normal fault
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes
    Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego
    Temperatury przemian kontaktowych w skaĺach osĺony intruzji Kĺodzko-zĺotostockiej w okolicach Želazna
    Ten years of gravimetric monitoring on the points of geodynamic networks in the Sudety Mts.
    The terrane concept in the Sudetes, Bohemian Massif
    Terranes and Terrane Boundaries in the Sudetes
    Terranes and terrane boundaries in the Sudetes, northeast Bohemian Massif
    Terranes in the Sudetes: their division, boundaries and accretion
    Tertiary etchsurfaces in the Sudetes Mountains, SW Poland: a contribution to the pre-Quaternary morphology of Central Europe : palaeosurfaces
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Traces of the pre-Variscan tectono-thermal event in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome
    U-Pb dating of (meta)granitoids in the NW Sudetes (Poland) and their bearing on tectono-stratigraphic correlation
    U-Pb zircon isotopic evidence for mid-Devonian migmatite formation in the Góry Sowie domain of the Bohemian Massif, Sudeten Mountains, SW Poland
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    The use of permanent and epoch GPS coordinate time series in geodynamic investigations of Sudetes area - proposal of a new approch
    The Variscan basement of the Polish Sudetes
    Variscan Eclogites and HP Granulites of Northeastern Bohemian Massif (SW Poland)
    Variscan metamorphic core comples from the NE part of the Bohemian Massif (Strzelin crystalline massif, Fore Sudetic Block)
    Variscan metamorphism of the Sudetes and the Foresudetic block
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    The Variscan Orogen in Poland
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Variscan Tectonic Evolution of the Sudetes
    Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre´a - wspomnienie czeskiego geologa
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Water-rock interaction in some mineral waters in the Sudetes, Poland: implications for chemical geothermometry
    Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów
    Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych