Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zásoby ověřené
Článek
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy