Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zachování fosílie
Článek
    Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
    Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Die Chorda dorsalis bei Branchiosauriern aus dem Permokarbon und möglicher Sexualdimorphismus
    Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy
    Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity?
    Druhohorní perloočky : mozaika fosilního záznamu
    Die Innovation von Melbourne: eine fossile Pflanze - ein Name : Die Teildisziplinen der Paläeobotanik forschen gemeinsam am "whole-plant concept" für fossile Landpflanzen
    Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie
    Kdy stejnonožci vylezli na souš?
    Mid-latitude Palaeogene floras of Eurasia bound to volcanic settings and palaeoclimatic events - experience obtained from the Far East of Russia (Sikhote-Alin´) and Central Europe (Bohemian Massif)
    Middle Devonian dendroid graptolites from the Brilon Reef area (Rheinisches Schiefergebirge, Germany)
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Names for trace fossils : a uniform approach
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    Reproductive organs and anatomical structures of Zeilleria zodrovii sp. nov. from the late Pennsylvanian of the Pilsen Basin, Czech Republic
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Taphonomy and characteristic of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němejc from volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Tuzoia: Morphology and lifestyle of a large bivalved arthropod of the Cambrian seas
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski
    Zkamenělé ryby karpatských hlubin
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)