Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zatížení
Článek
    Assessment of P-wave anisotropy by means of velocity elipsoid
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování