Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zdroj potenciální
Článek
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Mapa nízkopotenciálních geotermálních zdrojů České republiky
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"