Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zeolity
Článek
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Applications of zeolites in health sciences
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Charakterisierung von Chabasiten des Böhmischen Mittelgebirges
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Chemistry of cowlesite from Žežice, Bohemia
    Chemistry of zeolites from King George Island, Antarctica
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Coordination polyhedra in natrolite-type zeolite structures
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    The crystal chemistry of paulingite
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Dachiardite from Svojanovice, Czech Republic
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Harmotom z Bezděčína s. od Turnova
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Hydrothermal Decomposition of Vanadium Glasses
    Hydrothermal Preparation of Vanadium Zeolites
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms
    K mineralogii Českého středohoří
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Mineralogical characterization of paulingite from Vinařická hora, Czech Republic
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Minerály ostrova Elba
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Oceánské zeolitové kaly
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Přírodní zeolity
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Some mineral resources in Nicaragua
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Stilbit z Litic nad Orlicí
    Struktury zeolitů
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Synthetic zeolites improving the physical-chemical properties of the soil system
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Tibni - solný důl na Eufratu
    Use of smectite-zeolite alteration product of rhyolitic ignimbrite from Puertas Viehas (Nicaragua) in the manufacture of tiles
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Úvodní slovo
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    In vitro Studies of Natural Zeolites to sorb some Radionuclides
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za zeolity na Island
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zeolite aus Böhmen
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
    Zeolity - význačné minerály podbeskydských vyvřelin
    Zeolity a možnosti jejich využití
    Zeolity a Národní muzeum
    Zeolity
    Zeolity brněnského masívu
    Zeolity Českolipska
    Zeolity jako drahé kameny
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov
    Zeolity melafyrů SV Čech
    Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy
    Zeolity podkrkonošské pánve
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zeolity z Ostrova krále Jiřího v Antarktidě
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu