Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zlom
Článek
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Analysis of Movements in Brittle Shear Zones
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Central Carpathian Fault System
    Cesta do středu Země. 1
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Circular and Lozenge Structure of the Bohemian Massif
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Control of paths of quaternary volcanic products in western Bohemian Massif by rejuvenated Variscan triple junction of ancient microplates
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Detailed radon risk mapping in the Teplice agglomeration
    Development of the Saxonian tectonics in the Česká Lípa region
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
    Do you separate sets of reactivated faults manually?
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Earthquake swarms in the western part of the Bohemian Massif and their link with crustal fluids
    Earthquakes in the Jeseníky Mts in 1986
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Erdbeben entlang der Finne- und Gera-Jáchymov-Störung in Thüringen und Sachsen : fallbeispiel: Das Beben am 28.09.1993 bei Gera
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
    Fold and shear structures of the southeastern Moldanubicum (Czechoslovakia)
    Fraktály v geofyzice
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu
    Geologičeskije faktory, opredeljajuščije masštaby žil'nych uranovych mestoroždenij v severnoj časti Bogemskogo massiva
    Geology and petrography of the Bor massif
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    The Ghadamis Fault : A Disputed Structure in NW Libya. Vol. 6
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Gravimetry
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 2. Modelling of the consequences of an aquitard jointed zone
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    The impact of seismic events on thermal springs
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Investigation of epigenetic hydrothermal mineralizations
    Investigation of granite inhomogeneity with well logging methods
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Isotopic investigations on mineral waters and gaseous exhalations from the Marienbad fault zone
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    Joint valleys: origin and development
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
    Kinematic pattern in Cretaceous cover of the Bohemian Massif: the case of the Stráž fault (North Bohemia)
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kinematik und Alter der Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Kinematische Untersuchungen an Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Krušnohorský zlom v Chomutově
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka (03-34 Sobotka)
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Late-Variscan Extensional Collapse in South Bohemian Moldanubian Zone
    Late-Variscan Extensional collapse of the thickened Moldanubian crust in the southern Bohemia
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Local seismic observations at stations Nový Kostel and Skalná, and their interpretation: period 1986-93
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve
    Macroseismic Fields and the Main Directions of Structures
    Mechanical Collapse of Vertically Extruded Orogenic Root System: SW Moldanubian Zone
    Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
    The Messina-Reggio eathquake of December 28, 1908
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace železnohorského zlomu
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna basin
    The Miroslav Horst - Moldanubian Klippe or autochthonous massif
    The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of the eastern part of the Moldanubicum
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystery of the Prague Fault
    A N-trending photolineament in the Rudawy Janowickie Mts. (West Sudetes, Poland) and its tectonic significance
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Neogene fault activity and morphogenesis in the basement area north of the KTB drill site (Fichtelgebirge and Steinwald)
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
    New findings on the geomorphology of Moravia
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Oblique Neogene Subduction of the European Plate Beneath the Vienna Basin
    Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
    On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    Palaeotopography and Base-Level Change as Controls on Fluvial Architecture: Horoušany-Brní Palaeovalley Evolution (Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Pískovcové útvary v Žitavských horách
    Pohorelá transpression zone (North Veporicum, the West Carpathians)
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Precambrian in the Bohemian Massif. Introduction
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Radon cartography as tool of research examples from the Sudety Mts. area (SW Poland)
    Radon in Soils Overlaying Several Tectonic Zones of the South Bohemian Moldanubicum
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    Relative reactivation and kinematic potential analysis of some faults in the NE part of the Bohemian Massif
    The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands
    Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia)
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    The Rodl Shear Zone in the southern Bohemian Massif
    Die Rodl-Störung in der südlichen Böhmischen Masse
    Role of crustal fluids in triggering the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms: Just what we know (a review)
    The Role of Hierarchy and Periodicity in the Earth's Evolution (Synergetics in Geosciences)
    The role of longitudinal dislocation zones anf strike-slip transversal deep fracture of Silesia-Lubusza (Hamburg-Kraków) in formation of main zone of meridional folds on Silesia and Moravia areas
    Role of major ductile faults durng Paleozoic orogeny in the Sudetes
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
    Rupture systems and the division of Czechoslovakia into blocks and subblocks
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Seismotectonics of Continetal Wedges Overlying Circum-Pacific Subduction Zones
    Seismotektonická analýza
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
    Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    The southern zone of Tepl-Taus (ZTT) - a nappe?
    Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Structural analysis of the upper part of the Bratrství vein crossing, Joachimsthal, Czech Republic
    Structural development of the NW margin of the Bohemian Massif - summary of results in 1992
    Structural relation of the Moldanubian and Moravian nappes at the southern closure of the Svratka dome
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Subsidence history and tectonic regime of the Bohemian Cretaceous Basin: a preliminary note
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?
    The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Tektonika staršího paleozoika
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Terrane boundaries in the Sudetes: results of Variscan ductile shearing
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Údolí na zlomových liniích v Hrubém Jeseníku
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Uranium mineralisation in the shear zones of the Bohemian Massif
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Wrenching of a Continental Lithosphere Containing a Circular Resistant Inclusion: Physical Model Experiments
    Youngest Tectonic Activity on Faults in the SW Part of the Most Basin
    Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce