Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    znečištění
Článek
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Acid and heavy deposition to soils in east central Europe
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Analysis of atmospheric input, soil solution and runoff from a small mountain forested catchment
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní součásti šlichových vzorků
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeochemistry of small catchments
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Characteristics of two small basins in the Šumava Mts. (South Bohemia)
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemical composition of rain and lysimetric waters from grasslands with different rates of fertilization
    Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Citlivé oblasti
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Co jsou dioxiny?
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    A comparison of the geochemistry of runoff fr6m small basins receiving or not receiving acid deposition: A trend from Brittany (France) to Bohemia (Czechoslovakia)
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
    Confrontation of the consumption of artificial fertilizers with the rise of nitrate concentrations in water resources (a retrospective view)
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Czech-ing out Toxic Wastes
    Czech Republic Legislation in Air Pollution Control
    Čínský antropocén
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Člověk a geologický vývoj Země
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Delta15N as an indicator of N2-fixation by cyanobacterial mats in tropical marshes
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
    The development of acidification of the lakes in Bohemia
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
    Distribution of arsenic in snowfall samples Prague, Central Bohemia
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    The dithizone-polyuretane foam system as a preconcentration step for the determination of Pb by FAAS in soils and surface water
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    Druhotné suroviny
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Dystribucja pylu na obszarze Zaglebia Górnoluzyckiego po 1958 r.
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in the region of Europe
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
    Ekologické mapování
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental contamination of toxic heavy metals in the vicinity of some historical gold and base metal mines in the Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    An environmental impact of the pyritic bauxite from Dajti mine, Albania
    Environmental S isotope fractionations: An update
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Eroze půd
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes
    Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie pro životní prostředí
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Geofyzikální možnosti studia nivy
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Geotechnical hazards and educational aspects
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Heavy metal pollution of soils and crops in Northern Bohemia
    Heavy metals stratigraphy in vertical profile of fishpond Vajgar sediment
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Historical rates of Pb deposition using Pb-210 dated Sphagnum peat cores: acid-insoluble ash as a corroborative and interpretive tool
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeochemical Methods
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Importance of Runoff Episode for Sulfur Budget in Forested Catchment
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Input-output budgets measured in a national network of small catchments
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Integrovaný registr znečišťování
    Interactions Between the Carbon and Nitrogen Cycles and the Role of Biodiversity: A Synopsis of a Study Along a North-South Transect Through Europe
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopic analyses and origin of CO2 in some Moravian caves
    Isotopic composition of sulphur in soils and runoff in five small catchments
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jak pršel fluor, kadmium a zinek
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K některým otázkám Václava Štefana
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    The komplexation of mercury by humic acids
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Lead and its isotopic analysis in bark pocket as anthropogenic indicator of atmospheric inputs to landscape
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Lead isotopes radionuclides in the river Elbe, east Germany and Czech Republik
    Lead mineralogy in APC residues from secondary lead smelting
    Lead, zinc and copper deposition over the past 200 years for eight sites spanning a pollution gradient in the Czech Republic
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Low-field magnetic susceptibility: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Magnetic anomalies on the tree trunks
    Magnetic mapping of road-side pollution and correlation with heavy mettals
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Magnetic record of ordinary chondrite chondrules
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Mass balances in Prague solid aerosols as measured by pixe
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Mlynářův Luh Catchment
    Mobility of Pb in Sphagnum-derived peat
    Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Model estimate of sulphur wet and dry deposition in Czech Republic on the basis of experimental data
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling of formation of atomic chlorine from the seaspray at coastal area
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Monitorování podzemních vod
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    New developments in geo-environmental research: magnetic proxies for screening and monitoring of environmental pollution
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    North Bohemian brown coal basin and negative impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    On the use of silver discs to extract 210Po and 208Po for radiogenic 210Pb dating of recent peat deposits
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Organic carbon in small watersheds of the Bohemian Massif
    Organic compounds in rain water
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Paměť krajiny
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Peat bog water chemistry
    Pesticidy v pitných vodách
    Photocatalytic decomposition of N2O on nanocomposite of zinc sulphide nanoparticles and montmorillonite
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Pollutant deposition by rain and snow in the Western Sudety mountains
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Preface
    The present stage of protection of volcanic natural monuments in Czech Republic
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    The Problems of Heavily Polluted Soils in the Czech Republic: A Case Study
    Problémy zakládání skládek
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Programmnoje obespečenije dlja analiza rasprostranenija primesej v vozdušnom bassejne bol'šich gorodov
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projekty geochemického mapování
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Radon flux from uranium mill tailings in Mydlovary
    Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Recovery of acidified catchments in the extremely pollutated Krušné hory Mts., Czech Republic
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Regional research in the Czech Republic focused on the Environment
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Relationship of Sulphate and Nitrate Concentration and pH of Precipitation
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Seasonal dynamics of the river Elbe: fluxes from carbon- and strontium isotopes
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals
    Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Small basin research: an introduction to the workshop
    SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil geochemistry
    Soil magnetometry: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Source characterization of the Central European aerosol
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Speciation of some minor and trace elements in sediments and water of a pond
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Spékárny prachových rud a kovonosné odpady
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Stream sediment geochemistry
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur isotope inventories of atmospheric deposition, spruce forest floor and living Sphagnum along a NW-SE transect across Europe
    Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Sulfur metabolism in polluted Sphagnum peat bogs: a combined 34S-35S-210Pb study
    Sulfur mobility in peat
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Sulphur inputs and dispersion pathways in the soil of an area affected by forest die-back, Czech Republic : A combined 34S-35S study
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Sulphur isotopic study of two seismic sphagnum bogs i.t. west Brit. Isles
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
    Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Těžké kovy v povodí Odry
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting
    Throughfall fluxes in spruce stands damaged by forest die-back
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends of water quality of the Elbe River
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Úpravna důlních vod Svatava
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv sulfátového aerosolu na zemské klima
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv uložených odpadů na životní prostředí
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Zatížení Labe DDT
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava
    Zranitelné oblasti
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)