Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zplyňování
Článek
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    World coalbed methane projects