Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zvodnělý kolektor
Článek
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Assessment of the groundwater bodies
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Editorial
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Estimation of aquifer parameters under steady state conditions using inverse modelling
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    First results of hydrogeochemical measurements in the Soos Area, Czech Republic
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Groundwater development, management and protection at regional scale: the Police basin (Czech Republic)
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrogeology
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    Variations in the gas composition, the delta13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) : interaction between earthquake swarm processes, fluids and microbiological activity
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Well-Logging in Regional Hydrogeology (Example: the Police Basin)
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu