Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    02-23
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-23
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-23
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-23
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-23 Děčín
Článek
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)