Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    02-24
Monografie
    geologická mapa 02-24 Nový Bor
    hydrogeologická mapa 02-24 Nový Bor
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-24
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-24 Nový Bor
Článek
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů (13-32 Kolín, 02-24 Nový Bor, 12-22 Mělník)
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)