Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    02-43
Monografie
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-43 Litoměřice
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-43
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-43
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-43
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-43 Litoměřice
Článek
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Oparenské slepence: perm nebo křída? : (02-43 Litoměřice)
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny)
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)