Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Analyzované
Článek
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů