Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Arsen
Monografie
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARSEN
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARSEN
    Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000