Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Asie
Monografie
    Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu
    Skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografii Pavla Lisého
Článek
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    Drahé kameny jihovýchodní Asie
    Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie