Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Barrandienském
Článek
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Seminář o barrandienském proterozoiku
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Zástupci rodu Delops Rickards, 1965 (Trilobita) v barrandienském siluru