Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Basálních
Článek
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze