Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bočních
Monografie
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
Článek
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA