Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bývalou
Článek
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí