Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chronostratigrafie
Článek
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)