Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chrudimsku
Článek
    Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku
    Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory)
    Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku