Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chvaletice
Článek
    Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia)
    Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice
    Chvaletice
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia)
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice